Biuro Rachunkowe:
Usługi Księgowe i Rozliczeniowe

Biuro rachunkowe AGMAKsięgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową. Zajmujemy się prowadzeniem książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego oraz pełnej księgowości. Wyprowadzamy wszelkie zaległości księgowe z lat ubiegłych.


Zakres usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT)
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
 • monitorowanie stanu finansowego firmy
 • comiesięczne raporty analityczne zgodne z ustaleniami klienta
 • rozliczenia roczne
 • opracowanie zakładowego planu kont

Przepisy dotyczące księgowości, sprawozdawczości finansowej, bądź podatków zmieniają się nieustannie. Dlatego też księgowość to nie tylko wprowadzanie danych lecz nieodzowny element funkcjonowania każdej Firmy oraz wiedza, która przedkłada się na jej sukces.

Usługi księgowe oferowane w naszym biurze rachunkowym, opieramy na długoletnim doświadczeniu oraz nowoczesnym podejściem do finansów. Nasz model pracy pozwala na dopasowanie sposobów prowadzenia księgowości i metod opodatkowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Mamy także możliwość tworzenia narzędzi, które będą skutkować wymiernymi korzyściami dla Państwa firmy.

Prowadzimy księgowość w zakresie:

Księgowości nieuproszczonej – prowadzonej przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Formy uproszczonej księgowości:

 • Karta podatkowa – forma opodatkowania pozostająca do dyspozycji nielicznej grupy przedsiębiorców
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek jest obliczany wyłącznie na podstawie uzyskiwanych przychodów (z pominięciem kosztów),
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – polega na tym, że przedsiębiorca płaci podatek od dochodu, który może być obliczany albo na zasadach ogólnych albo przy zastosowaniu stawki liniowej

Pełnej Księgowości – inaczej księgi handlowe, obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, a także wykaz składników aktywów i pasywów.