Nasza Oferta

Usługi Księgowe i Rozliczeniowe

Usługi Księgowe i Rozliczeniowe

Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT)
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
 • monitorowanie stanu finansowego firmy
 • comiesięczne raporty analityczne zgodne z ustaleniami klienta
 • rozliczenia roczne
 • opracowanie zakładowego planu kont
Obsługa Kadrowo-Płacowa

Obsługa Kadrowo-Płacowa

Usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami.

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie)
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
 • nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych - na wniosek Klienta
 • wydawanie skierowań na badania lekarskie, oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań - na wniosek Klienta
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON)
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych)
 • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych