Biuro Rachunkowe:
Obsługa Kadrowo-Płacowa

Biuro rachunkowe AGMAUsługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami.

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami i zleceniobiorcami. Na bieżąco uwzględniając zmiany w przepisach, dbając o bezpieczeństwo pracodawcy, zapewniając tajemnicę danych osobowych i finansowych w tym obszarze.


Zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje m.in:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie)
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
 • nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych - na wniosek Klienta
 • wydawanie skierowań na badania lekarskie, oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań - na wniosek Klienta
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON)
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych)
 • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz naliczanie wynagrodzeń pracowniczych. Wskutek takich działań unikną Państwo skomplikowanej oraz czasochłonnej pracy administracyjnej.

Obszar działania jakim jest obsługa kadrowo – płacowa jest najczęściej zlecany podmiotom zewnętrznym, wskutek czego przynosi to Firmom wymierne korzyści finansowe. Prowadzona przez nas administracja jest dostosowana do każdej formy zatrudnienia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Klienta.